Banner website Defdefdef 14.12.2021

Vraag & antwoord

Wat verstaan wij onder herinrichting? groot onderhoud?

Onder herinrichting – ook wel bekend onder de term groot onderhoud of reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte waarbij de riolering, verharding, openbare verlichting en groenvoorziening opnieuw ingericht wordt. Bij deze vervangingsprojecten wordt eveneens gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor klimaatadaptieve maatregelen en het versterken van de biodiversiteit.

Hoe ziet groot onderhoud er uit

Het proces

Wat is een erfafscheiding?

Uitleg over vernieuwen riolering

Uitleg over bestrating

Gemeente Papendrecht
Fagus
Urban Synergy